PH nagpahayag ng matatag na posisyon laban sa kalupitan, karahasan sa lugar-paggawa

Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na nagpahayag ng matatag na posisyon sa pagpapalakas ng  proteksiyon ng manggagawa mula sa anumang uri ng banta sa trabaho para sa pagpapatupad ng International Labor Organization (ILO) Convention Against Violence and Harassment.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang pagpapatupad ng bagong ILO Convention ang titiyak para sa mas pinalakas na proteksiyon ng manggagawa, lalo na sa mga kababaihan at iba pang sektor na madaling maging biktima ng karahasan at makaranas ng diskriminasyon sa trabaho.

“Umaasa kami na sa pamamagitan ng global pact at pagpapatupad ng bagong convention, ang lahat ng lugar-paggawa ay magiging ligtas mula sa anumang uri ng karahasan at kalupitan para sa pagsusulong ng disenteng trabaho sa lahat ng manggagawa,” ani Bello.

Sa huling araw ng ika-108 sesyon ng International Labour Conference sa Geneva, ang mga delegado, kasama ang Pilipinas, ay nagkasundo sa bagong convention na may 439 boto ng pagsang-ayon, pito ang hindi, at 30 ang hindi bumoto. Si Bello ang namuno sa plenary session ng conference.

Sa bagong convention, ang depinisyon ng kalupitan at karahasan ay mga pag-uugali, gawain o pagbabanta na “naglalayon na, magreresulta sa, o maaaring magdulot ng pinsala sa pisikal, psychological, sekswal o sa ekonomiya.”

Sa ilalim ng convention, lahat ng manggagawa at sinuman na nasa mundo ng paggawa ay poprotektahan sa anumang uri ng diskriminasyon at pang-aabuso.

Ayon sa ILO, ang kalupitan at karahasan sa lugar-paggawa ay hindi katanggap-tangap at hindi naayon sa disenteng trabaho dahil ito ay isang ng banta sa pantay na oportunidad at paglabag sa karapatang-pantao.

Ang Convention ay ipatutupad 12 buwan matapos itong ratipikahan ng dalawang member-state.

“Tayo sa Pilipinas ay dapat magkaisa sa gawain ng pagpapatupad ng prinsipyong ito kapag ito ay naratipikahan na. Ganap nating sinusuportahan ang pagpapatupad ng mga pamantayan na tumitiyak sa sama-sama at pagkapantay-pantay ng manggagawa. Naniniwala kami na walang lugar ang kalupitan at karahasan sa alinmang lugar-paggawa,” ani Bello.—Source: AbegailDeVega/gmea/dole.gov.ph

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*