2 klase ng bad debt

Past due debt

Responsibilidad at obligasyon nating magbayad ng utang. Sa totoo lang, lumalabas ang tunay na character ng isang tao batay sa galing niyang magbayad ng kaniyang utang.

Past due ang tawag sa loan na hindi mo nabayaran sa due date, makalipas ang due date. Tinatawag na delinquent ang isang taong hindi nakakapagbayad ng kaniyang loan sa tamang oras.

Papangit ang ating credit history and subsequently ang ating credit score kung may past due loans tayo mula sa mga formal financial institutions. Kung nagkautang sa isang bangko at hindi ito nabayaran, malamang ay hindi makakulit sa ibang bangko dahil sila ay may sistema ng pagbabahagi ng kanilang negative list.

Negative list ang tawag sa listahan ng mga taong hindi nakapagbayad sa kanila.

Consumer debt

Halimbawa ng consumer debt ang utang para magbakasyon, bumili ng gadget, mag-shopping at marami pang iba. Basta hindi kumikita ang loan, malamang consumer debt ang classification nito.

Mag-practice ng delayed gratification para maiwasan ito. Mas magandang pag-ipunan ang mga consmer goods kaysa loans ang gagamitin para magkaroon nito.

Mas maganda kung passive income galing sa investments ang gagamiting pambili sa mga consumer goods. Ito ang ultimate form ng delayed gratification.

Limits sa utang

Sa personal finance, ang maximum monthly amortization o bayad kada buwan dapat sa utang ay hindi lalagpas sa 20% ng kabuuang kita. Sa balance sheet ang kabuuang ari-arian ay dapat higit pa sa katumbas ng 1.5 times ng liabilities

Laging tatandaan na obigasyon at responsibilidad nating magbayad ng utang. mas maganda ring galing sa passive income ang pambili sa wants kaysa loans.— Source: vincerapisura.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.